Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 opublikowany przez MEiN

 

Harmonogram zebrań z rodzicami:

1. 15.09.2022 r. zebrania klasowe

2. 17.11.2022 r. Dzień Otwarty

3. 10.01.2023 r. zebrania klasowe

4. 13.04.2023 r. Dzień Otwarty

5. 29.05.2023 r. zebrania klasowe

 

Dodatkowe dni wolne

31 października

2, 4, 5 maja 2023 r.

23, 24, 25 maja 2023 r. egzamin ósmoklasistów

9 czerwca 2023 r.